တကမာၻလုံးသိေအာင္ျဖန႔္ေဝေပးၾကပါ ..ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕ေရာဂါ ေပ်ာက္ေဆးဆီးခၽိဳေရာဂါ …သက္သာေပ်ာက္ကင္းေသာေဆးနည္း

တ ကမာၻလုံး သိေအာင္ျဖန႔္ေဝေပးၾကပါ ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕ေရာဂါ ေပ်ာက္ေဆးဆီးခၽိဳေရာဂါ သက္သာေပ်ာက္ကင္းေသာေဆးနည္း မိတ္ေဆြ တုိ႕မိသားစုဝင္ထဲမွာျဖစ္ျဖစ္ အေပါင္းအသင္းသူငယ္ခ်င္းထဲမွာျဖစ္ျဖစ္္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါေႀကာင့္ စိတ္ေသာကေရာက္ေနသူရွိလ်င္ဤေဆးနည္းကုိ ေျပာျပေပးျခင္းအားျဖင့္ မိမိကဲ႔သုိ႕ ေဆးဒါနျပဳ၍ကုသုိလ္ရေအာင္ယူလုိက္ပါ။ ဆီးခ်ဳိ ေရာဂါ အတြက္ ေဆးနည္း လုိ အပ္ေသာေဆးမွာ

Read more